Chakratherapie

Je persoonlijke energie-stations...

Chakratherapie | Kassiopeia, Sint-Truiden

Chakra betekent letterlijk wiel, chakra’s zijn "energiewielen" of knooppunten in en rond ons lichaam.

Men zou ze kunnen vergelijken met energie-stations van waaruit de energie dan via wegen (meridianen) naar de energie-behoevende plaatsen wordt gebracht.

Deze stations kunnen echter maar goede diensten leveren wanneer zij zélf over de best mogelijke kwaliteit én kwantiteit van energie beschikken.

De toevoer, de kwantiteit, waarover de chakra’s beschikken is afhankelijk van een goede energie-doorstroom tussen de twee hoofdleveranciers, zijnde de aardse en de kosmische energiebron.

De kwaliteit die de stations kunnen leveren is afhankelijk van hun eigen functioneren.

We beschikken allemaal over veel chakra’s, maar algemeen wordt aangenomen dat er 7 hoofdchakra’s zijn.

De chakra’s beïnvloeden ons fysieke lichaam (ons handelen) zoals bloedsomloop, spierstelsel, zenuwstelsel, hormonaal stelsel,…
Ook ons mentale lichaam (ons denken) en ons emotionele lichaam (ons voelen) worden door de chakra’s aangestuurd.

De verschillende chakra's staan in voor bepaalde gebieden in het fysieke, mentale en emotionele lichaam. Het kan dus voorkomen dat, wanneer een bepaald orgaan niet goed functioneert, de bijhorende chakra uit balans geraakt en daardoor een weerslag heeft op het overeenkomstige mentale en/of emotionele niveau.

Omgekeerd kan een fysische klacht ontstaan doordat een emotioneel of mentaal probleem de energiedoorstroom van bijhorende chakra verstoord.

In moeilijkere periodes in ons leven kunnen we uit evenwicht geraken door problemen van verschillende aard.

Het is van groot belang dit evenwicht zo snel mogelijk te herstellen, anders bestaat de kans dat één of meerdere chakra’s geblokkeerd geraken.

Bij blokkade van zo’n chakra loopt de energieverdeling in ons lichaam mis waardoor bepaalde zones overprikkeld kunnen geraken en anderen ondervoed.

Dit onevenwicht zal zich dan vroeg of laat wel moeten uiten in ziekte of ongemakken...

Bij een chakrahealing zal de therapeut inwerken op zowel de kwaliteit, zijnde het goed functioneren van de chakra’s, als op de kwantiteit, waarmee we een goede doorstroom tussen aardse en kosmische energie beogen.

Ik maak zelf ook vaak gebruik van andere, bijkomende energiebronnen zoals edelstenen, etherische oliën, kleuren en uiteraard Aura-Soma om de behandeling te optimaliseren

 

Een Chakrahealing kost 85,00 € en duurt 1,5 uur — Afspraak maken