Healing

 

Zoals het woord zegt betekent: "Healing", Helen.

In het woord Helen zit HEEL

  • H = Herkennen
  • E = Erkennen
  • E = Ervaren
  • L = Loslaten

Al duizenden jaren baseren meerdere beschavingen zich in medisch opzicht op het electromagnetisch veld in én buiten het menselijke lichaam.

Deze energie krijgt in de verschillende culturen een andere naam, maar men heeft het uiteindelijk over dezelfde energie.

Verschillende benamingen zijn: Orgon, Ki, Chi, Qi, Prana, De Kracht, Tao, Levensenergie,...

Healing kan op verschillende niveau's plaatsvinden.

Er is het fysisch helen, waarbij de therapeut de fysieke mens behandelt door vb. massage, huidverzorging, voedingsadvies, etc.

We bestaan echter niet enkel uit een fysiek lichaam, we beschikken ook over een energetisch lichaam.
Dit laatste is duidelijk minder tast- en zichtbaar (voor de meesten onder ons), maar wel dégelijk aanwezig.

Wanneer er storingen in en rond ons energielichaam zijn, kunnen deze tot energieblokkades leiden.

Mogelijke oorzaken van deze energieblokkades zijn: fysieke trauma’s, operaties, uitputting, ondervoeding, onderdrukte gevoelens, emotionele crisissen, stress, angst, beperkende gedachten,…

Indien men geen (of te weinig) aandacht besteed aan deze blokkades zullen ze uiteindelijk resulteren in gebrek aan spontaniteit, energie en tot slot ongemak en ziekte.

Een energetisch therapeut werkt in op het niveau van het energetisch lichaam.
Hierdoor krijgen lichaam en geest de kans zichzelf weer in balans te brengen om zo, zélf tot genezing over te (kunnen) gaan.

Uiteraard bestaan er veel vormen van healing. In de helingsvormen die ik gebruik, namelijk I.E.T (Integrated Energy Therapie) en Chakrahealing, wordt de energie gestuurd vanuit de handen.

Een Healing sessie kost 75,00 € — Afspraak maken